• <menu id="cuoeg"><tt id="cuoeg"></tt></menu>
 • <menu id="cuoeg"><strong id="cuoeg"></strong></menu>
 • 產品中心

  Product

  當前位置:首頁  /  產品中心  /  賽默飛熱電耗材配件  /  戴安離子色譜耗材配件  /  6074.1110戴安氘燈授權代理*熱電氘燈報價

  戴安氘燈授權代理*熱電氘燈報價

  簡要描述:戴安氘燈授權代理*熱電氘燈報價上海連橋生物科技代理經營熱電戴安液相色譜全線的耗材配件,常用產品均有現貨,原裝正品,*。

  基礎信息

  產品型號

  6074.1110

  廠商性質

  代理商

  更新時間

  2023-11-14

  瀏覽次數

  1916
  詳細介紹
  品牌Thermofisher Scientific/賽默飛世爾供貨周期現貨

  上海連橋生物科技代理經營熱電戴安液相色譜全線的耗材配件,常用產品均有現貨,原裝正品,*。

  戴安氘燈授權代理*熱電氘燈報價

  以下是部分戴安熱電的色譜耗材訂貨號

  037041  PROD,COL,IP,AS4A,4X250MM   
  037042  PROD,COL,IP,AG4A,4X50MM   
  043125  PROD,COL,IP,AS4A,SC,2X250MM   
  043126  PROD,COL,IP,AG4A,SC,2X50MM   
  043174  PROD,COL,IP,AS4A,SC,4X250MM   
  043175  PROD,COL,IP,AG4A,SC,4X50MM   
  043185  PROD,COL,IP,AS9,SC,4X250MM   
  043186  PROD,COL,IP,AG9,SC,4X50MM   
  051786  PROD,COL,IP,AS9-HC,4X250MM   
  051791  PROD,COL,IP,AG9-HC,4X50MM   
  052244  PROD,COL,IP,AS9-HC,2X250MM   
  052248  PROD,COL,IP,AG9-HC,2X50MM   
  046034  PROD,COL,IP,AS12A,4X200MM   
  046055  PROD,COL,IP,AS12A,2X200MM   
  046056  PROD,COL,IP,AG12A,2X50MM   
  079801  PROD,COL,IP,AG12A,4X50MM   
  SP3498  PROD,COL,IP,AS12A,9X250MM   
  046124  PROD,COL,IP,AS14,4X250MM   
  046129  PROD,COL,IP,AS14,2X250MM   
  046134  AG14 Guard Column, 4x50mm   
  046138  PROD,COL,IP,AG14,2X50MM   
  SP4666  PROD,COL,IP,AS14,3X250MM   
  SP4668  PROD,COL,IP,AG14,3X50MM   
  056897  PROD,COL,IP,AG14A,4X50MM   
  056899  PROD,COL,IP,AG14A,3X30MM   
  056901  PROD,COL,IP,AS14A,3X150MM   
  056904  PROD,COL,IP,AS14A,4X250MM   
  064135  IonPac AG22 Guard Column, 2x50mm   
  064137  IonPac AS22 Analytical Column, 2x250mm   
  064139  IonPac AG22 Guard Column, 4x50mm   
  064141  IonPac AS22 Analytical Column, 4x250mm   
  079057  IonPac AS22 Analytical Column, 0.4x250mm   
  079058  IonPac AS22 Analytical Column, 0.4x50mm   
  072784  PROD,COL,IP,AG22-FAST,4X30MM   
  072785  PROD,COL,IP,AG22-FAST,2X30MM   
  079936  PROD,COL,IP,AS22-FAST,4X150MM   
  079937  PROD,COL,IP,AS22-FAST,2X150MM   
  088486  AS22-Fast-4µm (4 × 150 mm)   
  088487  IonPac AG22-Fast-4µm (4 × 30 mm)   
  088488  AS22-Fast-4µm (2 × 150 mm)   
  088489  IonPac AG22-Fast-4µm (2 × 30 mm)   
  088490  AS22-Fast-4µm IC Columns(0.4x150mm)   
  088491  IonPac™ AS22-Fast-4µm IC Columns(0.4x35mm)   
  302555  PROD,COL,IP,AS23-4UM,4X250MM   
  302556  PROD,COL,IP,AG23-4UM,4X50MM   
  302557  PROD,COL,IP,AS23-4UM,2X250MM   
  302558  PROD,COL,IP,AG23-4UM,2X50MM   
  064143  PROD,COL,IP,AG23,2X50MM   
  064145  PROD,COL,IP,AS23,2X250MM   
  064147  PROD,COL,IP,AG23,4X50MM   
  064149  PROD,COL,IP,AS23,4X250MM   
  079782  PROD,COL,IP,AS23,0.4X250MM   
  083160  PROD,COL,IP,AG23,0.4X50MM   
  044076  PROD,COL,IP,AS11,4X250MM   
  044077  IonPac AS11 Analytical Column , 2x250mm   
  044078  PROD,COL,IP,AG11,4X50MM   
  044079  IonPac AG11 Guard Column, 2x50mm   
  SP2870  SP PROD,COL,IP,AS11,9X250MM   
  SP4430  SP PROD,COL,IP AS11 (22X250MM)   
  078031  PROD,COL,IP,AS11-HC-4uM CAP,0.4X250MM   
  078032  PROD,COL,IP,AG11-HC-4uMCAPGRD,0.4X50MM   
  078034  PROD,COL,IP,AG11-HC-4UM GRD,4X50MM   
  078035  PROD,COL,IP,AS11-HC-4UM ANA,2X250MM   
  078036  PROD,COL,IP,AG11-HC-4UM GRD,2X50MM   
  082313  PROD,COL,IP,AS11-HC-4UM ANA,4X250MM   
  052960  IonPac AS11-HC Analyt. Column, 4x250mm   
  052961  PROD,COL,IP,AS11-HC,2X250MM   
  052962  IonPac AG11-HC Guard Column, 4x50mm   
  052963  PROD,COL,IP,AG11-HC,2X50MM   
  078429  PROD,COL,IP,AS11-HC,CAP,0.4X250MM   
  078430  PROD,COL,IP,AG11-HC,CAP,0.4X50MM   
  SP6766  PROD,COL,IP,AS11-HC,9X250MM   
  053940  PROD,COL,IP,AS15,4X250MM   
  053941  PROD,COL,IP,AS15,2X250MM   
  053942  PROD,COL,IP,AG15,4X50MM   
  053943  PROD,COL,IP,AG15,2X50MM   
  057594  PROD,COL,IP,AS15,5UM,3X150MM   
  057597  PROD,COL,IP,AG15-5UM,3X30MM   
  075662  PROD,COL,IP,AS15,9UM,CAP,0.4X250MM   
  075663  PROD,COL,IP,AG15,9UM,CAP,0.4X50MM   
  055695  PROD,COL,IP,AC15,2X50MM   
  079970  PROD,COL,IP,AC15,4X50MM   
  055376  PROD,COL,IP,AS16,4X250MM   
  055377  PROD,COL,IP,AG16,4X50MM   
  055378  PROD,COL,IP,AS16,2X250MM   
  055379  PROD,COL,IP,AG16,2X50MM   
  082315  PROD,COL,IP,AS16,CAP,0.4X250MM   
  082316  PROD,COL,IP,AG16,CAP,0.4X50MM   
  SP5584  SP PROD,COL,AS16,22X250MM   
  063065  IonPac™ AS20 IC Columns, 2x250mm   
  063066  IonPac™ AS20 IC Columns, 2x50mm   
  063148  PROD,COL,,IonPac™ AS20 IC Columns,4X250MM   
  063154  PROD,COL,IonPac™ AS20 IC Columns,4X50MM   
  075399  PROD,COL,IonPac™ AS20 IC Columns,CAP,0.4X250MM   
  075400  PROD,COL,IonPac™ AS20 IC Columns,CAP,0.4X50MM   
  066294  PROD,COL,IP,AS17-C,4X250MM   
  066295  PROD,COL,IP,AG17-C,4X50MM   
  066296  PROD,COL,IP,AS17-C,2X250MM   
  066297  PROD,COL,IP,AG17-C,2X50MM   
  060549  PROD,COL,IP,AS18,4X250MM   
  060551  PROD,COL,IP,AG18,4X50MM   
  060553  PROD,COL,IP,AS18,2X250MM   
  060555  PROD,COL,IP,AG18,2X50MM   
  075772  PROD,COL,IP,AS18,CAP,0.4X250MM   
  075773  PROD,COL,IP,AG18,CAP,0.4X50MM   
  076033  PROD,COL,IP,AG18-4UM,CAP,0.4X35MM   
  076034  PROD,COL,IP,AS18-4UM,4X150MM   
  076035  PROD,COL,IP,AG18-4UM,4X30MM   
  076036  PROD,COL,IP,AS18-4UM ,2X150MM   
  076037  PROD,COL,IP,AG18-4UM,2X30MM   
  082314  PROD,COL,IP,AS18-4UM,CAP,0.4X150MM   
  072062  PROD,COL,IP,AS18 FAST,CAP,0.4X150MM   
  072063  PROD,COL,IP,AG18 FAST,CAP,0.4X35MM   
  075759  PROD,COL,IP,AS18-FAST,2X150MM   
  075760  PROD,COL,IP,AS18-FAST,4X150MM   
  075761  PROD,COL,IP,AG18-FAST,2X30MM   
  075762  PROD,COL,IP,AG18-FAST,4X30MM   
  062885  PROD,COL,IP,AS19,4X250MM   
  062886  IonPac AS19 Analytical column (2x250mm)   
  062887  PROD,COL,IP,AG19,4X50MM   
  062888  IonPac AG19 Guard Column (2 x 50 mm)   
  072064  PROD,COL,IP,AS19,CAP,0.4X250MM   
  072065  PROD,COL,IP,AG19,CAP,0.4X50MM   
  083217  IonPac AS19-4µm (4 x 250 mm)   
  083221  Dionex IonPac AG19-4µm (4 x 50 mm)   
  083223  AS19-4µm (2 x 250 mm)   
  083225  Dionex IonPac AG19-4µm (2 x 50 mm)   
  083230  AS19-4µm(0.4x250)   
  083233  Dionex™ IonPac™ AS19-4µm(0.4x50)   
  076010  IonPac AS24A Analytical Column, 4x250mm   
  076011  IonPac AG24A Guard Column, 4x50mm   
  078112  PROD,COL, IP,AS24A,2X250MM   
  078115  PROD,COL,IP,AG24A,CAP,0.4X50MM   
  082535  Dionex IonPac AG24A Guard Column (2 x 50 mm)   
  082536  AS24A Capillary Column (0.4 x 250 mm)   
  076012  PROD,COL,IP,AS25,CAP,0.4X250MM   
  076013  PROD,COL,IP,AG25,CAP,0.4X50MM   
  076014  PROD,COL,IP,AS25,4X250MM   
  076015  PROD,COL,IP,AG25,4X50MM   
  076016  PROD,COL,IP,AS25,2X250MM   
  076017  PROD,COL,IP,AG25,2X50MM   
  076018  PROD,COL,IP,AS26,CAP,0.4X250MM   
  076019  PROD,COL,IP,AG26,CAP,0.4X50MM   
  076020  PROD,COL,IP,AS26,4X250MM   
  076021  PROD,COL,IP,AG26,4X50MM   
  076022  PROD,COL,IP,AS26,2X250MM   
  076023  PROD,COL,IP,AG26,2X50MM   
  088437  IonPac AS27 Analyt. Column, 4 x 250mm   
  088438  IonPac AG27 Guard Column, 4 x 50mm   
  088439  AS27 Analytical and Guard Columns 2x250mm   
  088440  Dionex™ IonPac™ AS27 Analytical and Guard Columns 2x50mm   
  088441  IonPac™ AS27 Analytical and Guard Columns 0.4x50mm   
  088442  Dionex™ IonPac™ AS27 Analytical and Guard Columns 0.4x50mm   
  044066  CarboPac MA1 Analytical Column, 4x250mm   
  044067  CarboPac MA1 Guard Column, 4 x 50 mm   
  035391  CarboPac PA1 Analytical Column, 4x250mm   
  057178  CarboPac PA1 Analytical Column, 2x250mm   
  057179  CarboPac PA1 Guard Column, 2 x 50mm   
  043096  CarboPac PA1 Guard Column, 4 x 50mm   
  039686  PROD,COL,CP,PA1,9X250MM   
  063501  PROD,COL,CP,PA1,9X50MM   
  SP2866  SP PROD,COL,CP,PA1,22X250MM   
  SP6301  SP PROD,COL,CP,PA1,SANOFI,4X250MM   
  SP6303  SP PROD,COL,CP,PA1G,SANOFI,4X50MM   
  046110  CarboPac PA10 Analytical Column, 4x250mm   
  046115  CarboPac PA10 Guard Column, 4 x 50mm   
  057180  CarboPac PA10 Analytical Column, 2x250mm   
  057181  CarboPac PA10 Guard Column, 2 x 50mm   
  SP4216  SP PROD,COL,CP,PA10,9X250MM   
  082320  PROD,COL,CARBOPAC,PA10,CAP,0.4X250MM   
  082321  PROD,COL,CARBOPAC,PA10,CAP,GUARD,0.4X50M   
  060142  CarboPac PA20 Analytical Column, 3x150mm   
  060144  CarboPac PA20 Guard Column, 3x30mm   
  072072  CarboPac PA20 Capillary Column 0.4x150mm   
  072073  CarboPac PA20 Cap. Guard Column 0.4x35mm   
  076381  CarboPac PA20 Fast Sialic Column, 3x30mm   
  SP6767  SP PROD,COL,CP,PA20,9X250MM   
  SP6768  SP PROD,COL,CP,PA20G,9X50MM   
  074641  CarboPac SA10 Analytical Column, 4x250mm   
  074902  CarboPac SA10 Guard Column, 4 x 50mm   
  082322  CarboPac SA10 Analytical Column, 2x250mm   
  082323  CarboPac SA10 Guard Column, 2 x 50mm   
  088233  CarboPac SA10, 4µm, 4x250mm   
  088234  Dionex CarboPac SA10-4µm (4 x 50 mm)   
  088235  Dionex CarboPac SA10-4µm (2 x 250 mm)   
  088236  Dionex CarboPac SA10-4µm (2 x 50 mm)   
  043054  CarboPac PA100 Guard Column, 4x50mm   
  043055  CarboPac PA100 Analytical Col., 4x250mm   
  057182  CarboPac PA100 Analytical Col., 2x250mm   
  057183  CarboPac PA100 Guard Column, 2x50mm   
  SP2089  SP PROD,COL,CP,PA-100,9X250MM   
  SP2667  SP PROD,COL,CP,PA-100,22X250MM   
  062895  CarboPac PA200 Guard IC Columns, 3x50mm   
  062896  CarboPac PA200 IC Columns Trennsäule, 3x250mm   
  SP6723  SP PROD,CP,PA200,9X250MM   
  037022  PROD,COL,AP,PA1,4X250MM   
  037023  PROD,COL,AP,PA1G,4X50MM   
  055406  PROD,COL,AP,PA10,2X250MM   
  055407  PROD,COL,AP,PA10G,2X50MM   
  SP5488  AminoPac PA10 (22 x 250 mm)   
  SP5490  AminoPac PA10 (9 x 250 mm)   
  SP5678  SP PROD,COL,AP,PA10,4X250MM   
  SP5680  SP PROD,COL,AP,PA10G,4X50MM   
  046073  PROD,COL,IP,CS12A,4X250MM   
  046074  PROD,COL,IP,CG12A,4X50MM   
  046075  IonPac CS12A Analytical Column,  2x250mm   
  046076  IonPac CG12A Guard Column,  2x50mm   
  057184  PROD,COL,IP,CG12A,5UM,3X30MM   
  057185  PROD,COL,IP,CS12A,5UM,3X150MM   
  059960  PROD,COL,IP,CS12A-MS,2X100MM   
  072067  PROD,COL,IP,CG12A,CAP,0.4X50MM   
  072068  PROD,COL,IP,CS12A,5UM,CAP,0.4X150MM   
  072069  PROD,COL,IP,CG12A,5um,CAP,0.4X35MM   
  079914  PROD,COL,IP,CS12A,CAP,0.4X250MM   
  SP4670  SP PROD,COL,IP,CS12A,3X250MM   
  SP4672  SP PROD,COL,IP,CG12A,3X50MM   
  SP4206  SP PROD,COL,IP,CS12A,9X250MM   
  057574  PROD,COL,IP,CG16,5X50MM   
  059596  PROD,COL,IP,CS16,3X250MM   
  075401  PROD,COL,IP,CS16,CAP,0.5X250MM   
  075402  PROD,COL,IP,CG16,CAP,0.5X50MM   
  079805  PROD,COL,IP,CS16,5X250MM   
  079931  PROD,COL,IP,CG16,3X50MM   
  088582  CS16-4μm (2 x 250 mm) Analytical Column   
  088583  Dionex IonPac CG16-4μm (2 x 50 mm) Guard Column   
  088584  CS16-4μm (4 x 250 mm) Analytical Column   
  088585  Dionex IonPac CG16-4μm (4 x 50 mm) Guard Column   
  088599  CS16-Fast-4μm (4 x 150 mm) Analytical Column   
  088600  Dionex IonPac CG16-Fast-4μm (4 x 30 mm) Guard Column   
  088601  CS16-Fast-4μm (2 x 150 mm) Analytical Column   
  088602  Dionex IonPac CG16-Fast-4μm (2 x 30 mm) Guard Column   
  088615  CS16-4μm (0.4 x 250 mm) Capillary Column   
  088616  Dionex IonPac CG16-4μm (0.4 x 50 mm) Capillary Guard Column   
  088641  CS16-Fast-4μm (0.4 x 150 mm) Capillary Column   
  088642  Dionex IonPac CG16-Fast-4μm (0.4 x 35 mm) Capillary Guard Column   
  060557  PROD,COL,IP,CS17,4X250MM   
  060560  PROD,COL,IP,CG17,4X50MM   
  060561  PROD,COL,IP,CS17,2X250MM   
  060563  PROD,COL,IP,CG17,2X50MM   
  075774  PROD,COL,IP,CS17,CAP,0.4X250MM   
  075775  PROD,COL,IP,CG17,CAP,0.4X50MM   
  062878  PROD,COL,IP,CS18,2X250MM   
  062880  PROD,COL,IP,CG18,2X50MM   
  076024  PROD,COL,IP,CS19,CAP,0.4X250MM   
  076025  PROD,COL,IP,CG19,CAP,0.4X50MM   
  076026  IonPac CS19 Analytical Column, 4x250mm   
  076027  IonPac CG19, Guard Column, 4x50mm   
  076028  PROD,COL,IP,CS19,2X250MM   
  076029  PROD,COL,IP,CG19,2X50MM   
  078835  IonPac CS19 4µm, Cap, 0,4x250mm   
  078836  IonPac CS19 4µm, 2 x 250mm   
  078837  PROD COL IP CS19-4UM 4X250MM   
  078838  IonPac CG19 4µm, Cap, 0.4 x 50mm   
  078839  IonPac CG19 4µm, 2 x 50mm   
  078840  IonPac CG19 4µm, 4 x 50mm   
  079808  PROD,COL,IP,SCS1,2X250MM   
  079809  PROD,COL,IP,SCS1,4X250MM   
  079810  PROD,COL,IP,SCG1,2X50MM   
  079933  PROD,COL,IP,SCG1,4X50MM   
  064198  PROD,COL,IP,ICE-AS1,4X250MM   
  067842  PROD,COL,IP,ICE-AS1,4X50MM   
  043197  PROD,COL,IP,ICE-AS1,9*250MM   
  SP4664  SP PROD,COL,IP,ICE-AS1,9X150MM   
  079798  PROD,COL,IP,ICE-AS6   
  053945  PROD,COL,IP ICE-BORATE   
  046100  PROD,COL,IP,CS5A,4X250MM   
  046104  PROD,COL,IP,CG5A,4X50MM   
  052576  PROD,COL,IP,CS5A,2X250MM   
  052836  PROD,COL,IP,CG5A,2X50MM   
  SP5038  SP PROD,COL,IP,CS5A,9X250MM   
  035393  PROD,COL,IP,AS7,4X250MM   
  035394  PROD,COL,IP,AG7,4X50MM   
  063097  IonPac AS7, Analytical Column,  2x250mm   
  063099  IonPac AG7, Guard Column,  2x50mm   
  063009  PROD,COL,IP,AS21 IC Columns,2X250MM   
  063071  PROD,COL,IP,AS21 IC Columns,2X50MM   
  064151  PROD,COL,IP,AG24,2X50MM   
  064153  PROD,COL,IP,AS24,2X250MM   
  038008  PolyVials, 5 mL, Pkg. of 250 ea.   
  038009  Filter Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea.   
  039528  Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea.   
  038141  PolyVials+Filter Caps, 250 each, 5mL   
  039532  PolyVials + Plain  Caps, 5 mL, 250each   
  038010  PolyVials, 0.5 mL, Pkg. of 250 ea.   
  038011  Filter Caps, 0.5 mL, Pkg. of 250 ea.   
  079797  Plain Caps, 0.5 mL, Pkg. of 250 ea.   
  038142  PolyVials+Filter Caps, 250 each, 0,5mL   
  042014  PolyVials & Plain Caps, 0.5 mL, Pkg. of 250 ea.   
  055058  Vial Kt 10mL Polystyrene-CapsSepta 100ea   
  055427  PROD,VIAL+CAP+SLIT SEPTA,1.5ML   
  055428  PROD,VIAL+CAP+SLIT SEPTA,0.3ML   
  074228  Vial Kit 10mL 100ea,Dionex™ AS-AP    
  079812  VIAL,KIT,1.5ML,P,+CAPS +SEPTA,PKG/100   
  074927  PTFE Single Injection Septa, 100 each,Dionex™ AS-AP    
  064232  250 mL Nalgene Poly Bottles with Caps and Septa - Pkg of 72   
  064235  250 mL Tissue Culture Flasks with Caps and Septa - Pkg of 50   
  071901  KIT,VIAL ADP,0.5 ML (50 PC)   
  071902  Adaptors for 0.5 mL Vials, Pkg of 1   
  068947  Vial Holder for 5.0 mL Vials   
  068948  Vial Holder for 0.5 mL Vials   
  068925  Cap Removal Tool   
  066330  Well plate covers (package of 10) for 2 mL well plates   
  066332  Well plates, 96 micro-well, 0.5 mL round (U) shad wells (package of 10). Not suitable for IC.   
  066333  Well plates, 96 micro-well, 0.45 mL conical (V) shad wells (package of 20). Not suitable for IC.   
  066334  Well plates, 96 deep-well, 2 mL wells (package of 5). Suitable for IC where concentration of analyte ions is above 1 ppm.   
  074936  PROD,ASSY,RACK,40 VIAL,AS-AP   
  074938  PROD,ASSY,RACK,19 VIAL,AS-AP   
  069877  RACK,8 VIAL,AS-AP   
  074939  SAMPLE TABLE, LOW- AS-AP   
  064498  Sample Rack for 50 mL Centrifuge Tubes, 21 Position   
  064499  Sample Rack for 26 mL Tubes, 24 Position   
  064500  Sample Rack for 15 mL Centrifuge Tubes, 40 Position   
  064501  Sample Rack for 10 mL Centrifuge Tubes, 60 Position   
  064826  125ML NALGENE VIALS   
  072733  Sample Rack for 40 mL and 60 mL ASE Collection Vials, 21 Position   
  064234  SAMPLE RACK 250ML NALGENE 15 POS,AS-HV   
  064252  STANDARDS RACK 6 POS,AS-HV   
  057083  OnGuard II RP Cartridges 1cc Pkg 48   
  057084  OnGuard II RP Cartridges 2.5cc Pkg 48   
  082760  OnGuard II RP Cartridges, 1 cc, Pkg of 12   
  057085  OnGuard II H 1cc Pkg 48   
  057086  OnGuard II H Cartridges 2.5cc Pkg 48   
  082761  OnGuard II H Cartridges, 1 cc, Pkg of 12   
  057087  OnGuard II P 1cc Pkg 48   
  088358  OnGuard II P Cartridges, 1 cc, Pkg of 12   
  057089  OnGuard II Ag 1cc Pkg 48   
  057090  OnGuard II Ag 2.5cc Pkg 48   
  082762  OnGuard II Ag Cartridges, 1 cc, Pkg of 12   
  057091  OnGuard II A Cartridges 1cc Pkg 48   
  057092  OnGuard II A Cartridges 2.5cc Pkg 48   
  088355  OnGuard II A Cartridges, 1 cc, Pkg of 12   
  062962  OnGuard II Na Cartridges 2.5cc Pkg 48   
  062948  OnGuard II Na Cartridges 1cc Pkg 48   
  088357  OnGuard II Na Cartridges, 1 cc, Pkg of 12   
  057093  OnGuard II Ba Cartridges 1cc Pkg 48   
  057094  OnGuard II Ba Cartridges 2.5cc Pkg 48   
  082763  OnGuard II Ba Cartridges, 1 cc, Pkg of 12   
  057410  OnGuard II Ag/H Cartridges 2.5cc,PK of 48   
  082756  OnGuard II Ag-H, 2.5 cc, Pkg of 12   
  057095  OnGuard II M Cartridges 2.5cc Pkg 48   
  057137  OnGuard II M Cartridges 1cc Pkg 48   
  088356  OnGuard II M Cartridges, 1 cc, Pkg of 12   
  063955  OnGuard II Ba/Ag/H  Cartridges 2.5cc   
  082764  OnGuard II Ba/Ag/H Cartridges, 2.5 cc, Pkg of 12   
  074034  InGuard HRP 9x24mm Pkg 4   
  074035  InGuard Na/HRP 9x24mm Pk 4   
  074036  InGuard Na 9x24mm Pkg 4   
  074037  InGuard H 9x24mm Pkg 4   
  074038  InGuard Ag 9x24mm Pkg 4   
  SP6762  SP PROD,COL,CRTG,2.5CC,100EA,ONGII,HW   
  039599  OnGuard Workstation   
  082540  Suppressor ERS 500, 4mm, for Anions   
  082541  Suppressor AERS 500, 2mm, for Anions   
  082542  Suppressor CERS 500, 4MM, FOR CATIONS   
  082543  Suppressor CERS 500, 2mm, for Cations   
  084714  PROD,ACRS-ICE 500,4MM   
  084715  PROD,ACRS-ICE 500,9MM   
  085090  PROD,ACRS,4MM   
  085091  PROD,ACRS,2MM   
  085092  PROD,CCRS,4MM   
  085093

   PROD,CCRS,2MM 

  戴安氘燈授權代理*熱電氘燈報價

   
  085028  Dionex AERS 500 Carbonate (2 mm)    
  085029  Dionex AERS 500 Carbonate (4 mm)    
  085087  PROD,ERD500,4MM   
  085089  PROD,ERD500,2MM   
  SP6948  ASRS 300(2 mm)   
  SP6949  ASRS 300(4 mm)   
  SP6950  CSRS 300(2 mm)   
  SP6951  CSRS 300(4 mm)   
  302661  AERS 500e (4 mm)   
  302662  AERS 500e (2 mm)   
  302663  CERS 500e (4 mm)   
  302664  CERS 500e (2 mm)   
  059659  Dionex Trap Column and Suppressor Regeneration Kit   
  038018  PROD,Suppressor External Regen Installation Kit   
  072052  PROD,MEM,ACES,SUPPR,CAP,ANION   
  072053  PROD,MEM,CCES,SUPPR,CAP,CATION   
  074395  PROD,SRD-10   
  062983  PROD,CRD 200 ,4MM   
  062986  PROD,CRD 200,2MM   
  064637  PROD,MEM,CRD 300,4MM   
  064638  PROD,MEM ,CRD 300,2MM   
  064905  CRD 300 with ristaltic Pump Kit (4 mm)    
  064906  PROD,MEM,CRD 300 with ristaltic Pump Kit,2MM,   
  068474  PROD,CRD 300 with VP Vacuum Pump Kit 2MM   
  068475  PROD,CRD300 4MM W/VP10 VACUUM PUMP   
  072054  PROD,MEM,0.4mm Capillary CRD 200,   
  079960  PROD,EM,CRD180,CAPILLARY   
  072076  PROD,MEM,EGC-KOH,CAP   
  072077  1ROD,MEM,EGC-MSA,CAP   
  074532  EGC III KOH Cartridge, Analytical   
  074533  EGC III NaOH Cartridge, Analytical   
  074534  EGC III LiOH Cartridge, Analytical   
  074535  EGC III MSA Cartridge, Analytical   
  088453  EGC 500 K2CO3 Cartridge   
  075778  EGC 500 KOH Cartridge, Analytical, HPIC   
  075779  EGC 500 MSA Cartridge, Analytical, HPIC   
  060082  PROD,DE,AU,AAA,PK 6,2GSKT,TSTD,ED Electrochemical Detector Disposable Electrodes   
  060139  PROD,DE,Au ON POLYESTER,PK 6,2GSKT,TSTD, ED Electrochemical Detector Disposable Electrodes   
  060140  PROD,DE,AU,AAA,PK 24,8GSKT,TSTD,ED Electrochemical Detector Disposable Electrodes,4 Bundled Packages of 6   
  060216  PROD,DE,AU ON POLYESTER,PK 24,8GSKT,TSTD   
  063003  PROD,DE,AG,PK 6,2GSKT,TSTD   
  064440  PROD,DE,PT,PK 6,2GSKT,TSTD   
  066480  PROD,DE,AU ON PTFE,PK6,6GSK   
  069336  PROD,DE,CARBON,EK,PK6,6GSKT,TSTD   
  060141  PROD,GASKET,DE,2.0MIL,PKG/4   
  045972  GASKET,DE,1.0MIL I,ED Electrochemical Detection Disposable Electrode Gaskets   
  069339  GASKET,DE,1.0MIL I,Gasket, (ULTEM) for Disposable Electrode 0.001 in.   
  072117  PROD,GSKT,W.E.,1-MIL,PTFE,CAP,Gasket, (PTFE) for Disposable Electrode 0.001 in.   
  074923  Sample Conductivity and pH Accessory (includes pH electrode)   
  061879  pH, Ag/AgCl Reference Electrode   
  072075  Palladium Hydrogen Reference Electrode (for Capillary IC only)    
  079856  PROD,ELECTD,AG,GSKT,ICS3/5   
  063722  ED Electrode, AAA, with gasket ICS3/5   
  063723  ED Electrode, Au, Gasket, ICS3/5, 3mm   
  079850  PROD,ELCTD,AU,GSKT,ICS3/5   
  079851  PROD,ELCTD,PT,GSKT,ICS3/5   
  079854  PROD,ELECTD,GC,GSKT,ICS3/5   
  075529  pH Electrode   
  059898  PROD,COL,CRYPTAND,A1,3X150MM   
  059900  PROD,COL,CRYPTAND,A1G,3X30MM   
  062964  PROD,IonPac™ Fast Anion 3A Analytical & Guard Columns 3X250MM   
  062966  PROD,COL IonPac™ Fast Anion 3A Analytical & Guard Columns,3X50MM   
  043181  PROD,COL,IP,AS3,4X250MM   
  043182  PROD,COL,IP,AG3,4X50MM   
  035311  PROD,COL,IP,AS4,4X250MM   
  035310  PROD,COL,IP,AG4,4X50MM   
  035395  PROD,COL,IP,AS5,4X250MM   
  035396  PROD,COL,IP,AG5,4X50MM   
  037131  PROD,COL,IP,AS5A-5U,4X150MM   
  037134  PROD,COL,IP,AG5A-5U,4X35MM   
  043118  PROD,COL,IP,AS10,4X250MM   
  043119  PROD,COL,IP,AG10,4X50MM   
  043123  PROD,COL,IP,AS10,2X250MM   
  043124  PROD,COL,IP,AG10,2X50MM   
  043133  PROD,COL,IP,AC10,4X50MM   
  043134  PROD,COL,IP,AC10,2X50MM   
  062893  PROD,COL,CRYPTAND,C1,4X35MM   
  035370  PROD,COL,IC,CG2,4X50MM   
  035371  PROD,COL,IP,CS2,4X250MM   
  037024  PROD,COL,IP,CS3,4X250MM   
  037025  PROD,COL,IP,CG3,4X50MM   
  043015  PROD,COL,IP,CS10,4X250MM   
  043016  PROD,COL,IP,CG10,4X50MM   
  043127  PROD,COL,IP,CS11,2X250MM   
  043128  PROD,COL,IP,CG11,2X50MM   
  044001  PROD,COL,IP,CS12,4X250MM   
  044002  PROD,COL,IP,CG12,4X50MM   
  044019  PROD,COL,IP,CS12,2X250MM   
  044020  PROD,COL,IP,CG12,2X50MM   
  044121  PROD,COL,IP,CS14,2X250MM   
  044122  PROD,COL,IP,CG14,2X50MM   
  044123  PROD,COL,IP,CS14,4X250MM   
  044124  PROD,COL,IP,CG14,4X50MM   
  051795  PROD,COL,IP,CS15,4X250MM   
  052200  PROD,COL,IP,CG15,4X50MM   
  052252  PROD,COL,IP,CS15,2X250MM   
  052256  PROD,COL,IP,CG15,2X50MM   
  088953  CarboPac PA210-Fast-4μm Analytical Column (4X150mm)    
  088954  Dionex CarboPac PA210-Fast-4μm Analytical Column (2X150mm)   
  088955  Dionex CarboPac PA210-Fast-4μm Guard Column (4X30mm)    
  088956  Dionex CarboPac PA210-Fast-4μm Guard Column (2X30mm)    
  035321  IonPac NS1 10UM 4X250MM   
  039568  IonPac NS1 5UM 4X150MM   
  SP6906  SP PROD,COL,IP,NS2,5UM,4X150MM   
  SP6907  SP PROD,COL,IP,NG2,5UM,4X35MM   
  037017  MFC-1 METAL-FREE TRAP COLUMN (3 × 27 MM)   
  079017  PROD,COL,IP MFC 500 TRAP COLUMN   
  040192  PROD,COL,IP CTC-1 Cation Trap Columns   
  043132  PROD,COL,IP,CTC,2MM,4X35MM   
  079019  PROD,COL,IP,CTC 500,2MM   
  075977  PROD,COL,IP CTC 500, 4MM   
  046122  AminoTrap Column, 4 x 50 mm   
  060146  Amino Trap Column, 3x30mm   
  SP5578  AminoTrap Column, 2 x 50 mm   
  047078  Borate Trap Column, 4x50mm   
  059604  PROD,COL,IP,ATC-HC and ATC-HC 500 Anion Trap Columns,9X75MM   
  064755  PROD,COL,IP,ATC-HC and ATC-HC 500 Anion Trap Columns,BORATE FORM,9X75MM   
  075978  PROD,COL,IP,ATC-HC and ATC-HC 500 Anion Trap Columns   
  075979  PROD,COL,IP,ATC-HC and ATC-HC 500 Anion Trap Columns,BORATE FORM   
  059660  IonPac ATC-3 Anion Trap Columns, 4mm, 9x24mm   
  075976  PROD,COL,IP,ATC Anion Trap Columns 500,4MM   
  079018  PROD,COL,IP,ATC Anion Trap Columns 500, 2MM   
  079932  PROD,COL,IP,ATC Anion Trap Columns-3,4X35MM   
  060477  CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns   
  066262  PROD,CONS,CR-CTC II,CR-TC Continuously Regenerated Trap Columns   
  072078  PROD,CR-ATC,CAPILLARY   
  072079  PROD,CR-CTC,CAPILLARY   
  075550  CR-ATC 500 Trap Column, 5000psi   
  075551  CR-CTC 500 Trap Column, 5000psi   
  088662  CR-ATC 600 Continuously Regenerated Anion Trap Column. Used with Dionex Integrion HPIC System (up to 5,000 psi).   
  088663  CR-CTC 600 Continuously Regenerated Cation Trap Column. Used with Dionex Integrion HPIC System (up to 5,000 psi).   
  064924  ASSY,COL,RFIC-ER,AAT-ER2   
  064926  ASSY,COL,RFIC-ER,CAT-ER2   
  064930  PROD,COL,IP,CP1 NA+ FORM, 6X16MM   
  064931  PROD,COL,IP,CP2 H+ FORM, 9X24MM   
  051760  PROD,COL,IP,AMC-1,2X15MM   
  046026  PROD,COL,IP TAC-LP1   
  061400  PROD,COL,TAC-ULP1   
  063079  PROD,COL,IP,UTAC-LP1,4X35MM   
  063459  PROD,COL,IP,UTAC-XLP1,6X16MM   
  063475  PROD,COL,IP,UTAC-ULP1,5X23MM   
  072781  PROD,COL,IP,UTAC-XLP2,6X16MM   
  079917  PROD,COL,IP,UTAC-LP2,4X35MM   
  079918  PROD,COL,IP,UTAC-ULP2,5X23MM   
  072778  PROD,COL, IP,AC-ER,4X16MM   
  074702  PROD,MONO,IS,MAC-100,CONC,.5X80MM   
  075461  PROD,MONO,IS,MAC-200,CONC,.75X80MM   
  064970  ASSY,COL,RFIC-ER,CEP-ER1   
  043101  PROD,COL,IP,TAC-2,3X35MM   
  043102  PROD,COL,IP,TAC-2,4PK   
  046027  PROD,COL,IP,TCC-LP1,4X35MM   
  063783  PROD,COL,IP,TCC-ULP1,5X23MM   
  063889  PROD,COL,IP,TCC-XLP1,6X16MM   
  043103  IONPAC TCC-2 TRACE CATION CONCENTRATOR Columns   
  043104  IONPAC TCC-2 TRACE CATION CONCENT. PK4   
  075462  PROD,MONO,IS,MCC-100,CONC,.50X80MM   
  075463  PROD,MONO,IS,MCC-200,CONC,.75X80MM   
  042156  MetPac CC-1 Conc. Column, 4x50mm, 2pcs   
  049000  PROD,COL,IP,TMC-1,3X25MM   
  033440  PROD,RGNT,2M AMM ACETATE,1L   
  033441  PROD,RGNT,2M AMM ACET,6X1LI   
  033442  PROD,RGNT,2M NITRIC ACID,1L   
  033443  PROD,RGNT,2M NIT ACID,6X1LI   
  033444  PROD,RGNT,1M AMM NITRATE,1L   
  033445  PROD,RGNT,1M AMM NITR,6X1LI   
  035360  PROD,RGNT,MPIC-AR1 500ML   
  035361  Hexanesulfonic acid(HSA), MPIC-CR1, 500mL   
  035362  Octanesulfonic acid (OSA) MPIC-CR2,500mL   
  035363  TPAOH Ion Prng RGNT 500mL   
  037157  Combined Five Anion Standard, 100 mL   
  037158  Fluoride Std 100mL   
  037159  Chloride Std 100mL   
  037160  Sulfate Std 100mL   
  040187  PROD,RGNT,STD,6 CA 50ML   
  046070  Combined Six Cation Standard-II, 50 mL   
  056933  Seven Anion Std I 50mL   
  057590  PROD,RGNT,STD,7 AN II 100ML   
  037161  PROD,RGNT,AS4 Eluent Concentrate; Sodium Carbonate/Bicarbonate Concentrate (100X)   
  037162  PROD,RGNT,0.5M Sodium Carbonate Anion Eluent Concentrate   
  037163  PROD,RGNT,EL, 0.5M Sodium Bicarbonate Anion Eluent Concentrate   
  037164  PROD,RGNT,REGEN,SULFURIC,4X200ML,MMS Regenerant Concentrates   
  039601  PROD,RGNT,REGEN,AUTORGN,AN,MMS Regenerant Concentrates   
  039602  PROD,RGNT,REGEN,AUTORGN,CA 500ML   
  039203  PROD,RGNT,REGEN,HD,SULFURIC 200ML,MMS Regenerant Concentrates   
  039513  PROD,RGNT,EL,AS4A,Sodium Carbonate/Bicarbonate Concentrate (100X)   
  039670  PROD,RGNT,EL,DIAMINOPROPIONIC ACID.HCL   
  039671  PROD,RGNT,PDCA   
  039672  PROD,RGNT,PAR,5G BTL   
  043064  PROD,RGNT,STD,OLIGO,SIA ALD,25NMOL,Carbohydrate Standards   
  043162  PROD,RGNT,STD,MONO,MIX OF 6,100NMOL   
  044138  PROD,RGNT,IP AN PMA 500ML   
  046071  PROD,RGNT,IP DDP 125ML   
  046088  PROD,RGNT,MP PDCA Eluent Concentrate (5X)   
  046091  PROD,RGNT,MP Oxalic Acid Eluent Concentrate (10X)   
  046094  PROD,RGNT,MP PAR DIL,PAR Post Column Diluent and Dionex™ PAR Reagent   
  053560  PROD,RGNT,EL,AS14 Eluent Concentrate; Sodium Carbonate/Bicarbonate Concentrate   
  057557  RGNT,EL,AS14 Eluent Concentrate; Sodium Carbonate/Bicarbonate Concentrate,20X,0.16M NACO3,4X100ML   
  056497  PROD,RGNT,STD,NITRATE,100ML   
  056937  PROD,RGNT,EL,AS14A Eluent Concentrate; Sodium Carbonate/Bicarbonate Concentrate   
  057560  EL,AS14A Eluent Concentrate; Sodium Carbonate/Bicarbonate Concentrate,20X,0.16M NACO3_ 0.02,1X100ML   
  057068  PROD,RGNT,KIT,START-UP,AI-100,AN-1   
  057555  PROD,RGNT,REGEN,AN,CONC,2N H2SO4,4X75ML,DCR Displacement Chemical Regeneration Reagents   
  057556  PROD,RGNT,REGEN,CA,CONC,2.06 N,4X100ML,DCR Displacement Chemical Regeneration Reagents   
  057559  PROD,RGNT,REGEN,AN,CONC,2N H2SO4,1X75ML,DCR Displacement Chemical Regeneration Reagents   
  057561  PROD,RGNT,REGEN,CA,CONC,2.06 N,1X100ML,DCR Displacement Chemical Regeneration Reagents   
  057558  PROD,RGNT,EL,CS12A,20X,0.4 M MSA,4X100ML,Methanesulfonic Acid Cation Eluent Concentrate   
  057562  PROD,RGNT,EL,CS12A,20X,0.4M MSA,1X100ML,Methanesulfonic Acid Cation Eluent Concentrate   
  059326  PROD,RGNT,EL,SODIUM ACETATE,AAA DIRECT Reagents,2-PACK   
  060254  PROD,NITRATE,10ML,6X10ML   
  062819  PROD,CHEM,DIATOMACEOUS EARTH,ASE,1KG   
  062923  rchlorate Internal Std 10ML   
  062955  ASSY,CAFF,60MG/KG,100ML   
  063542  PROD,THREONINE,6X1ML,OQ/PQ,KIT   
  063965  PROD,RGNT,EL,AS22   
  064161  PROD,RGNT,EL,AS23   
  067791  PROD,RFIC-ER,CONS KIT,ANION   
  067792  PROD,RFIC-ER,CONS KIT,CATION,   
  069406  MCCA Internal Std for MS   
  069407  MBAA Internal Standard for MS   
  069408  DCAA Internal Std for MS   
  069409  TCAA Internal Std for MS   
  080388  PCHEM,METHANESULFONIC ACID,1X500ML,FLUKA   
  080389  PCHEM,SODIUMHYDROXIDE,50%,2x0.5L,FISHER   
  SP2474  SP PROD,RES,ONG H,50G   
  SP3834  SP PROD, RES, ONGD AG, 50G   
  SP4694  SP PROD, RES, ONGD Ba, 50G   
  SP6223  SP PROD,STD,CAFFEINE,100ML,SET/6   
  088345  THIMBLES CELLULOSE 10ML ASE350 CELL   
  088346  THIMBLES GLASS FIBER 10ML ASE350 CELL   
  088347  THIMBLES CELLULOSE,22ML ASE350 CELL   
  088348  THIMBLES GLASS FIBER 22ML ASE350 CELL   
  088349  THIMBLES CELLULOSE 34ML ASE350 CELL   
  088350  THIMBLES GLASS FIBER 34ML ASE350 CELL   
  088351  THIMBLES CELLULOSE 66ML ASE350 CELL   
  088352  THIMBLES GLASS FIBER 66ML ASE350 CELL   
  088353  THIMBLES CELLULOSE 100ML ASE350 CELL   
  088354  THIMBLES GLASS FIBER 100ML ASE350 CELL   
  044360  SYRINGE,FILTER,DISPOSABLE   
  080024  PROD,ASE PREP CR,NA+   
  071397  PROD,ASE PREP CR,H+FORM   
  042126  PROD,COL,IC,GM-3B,SB MIXER   
  049135  PROD,COL,IC,GM-4B,MB MIXER   
  063049  Dionex Splitter/Mixer.  For use with EGC III NaOH and EGC III LiOH in Cryptand A1 chemistry for capacity gradients.  Only requires one time purchase.   
  088467  PROD,MIXER,EGC500,K2CO3,2MM,HP   
  088468  PROD,MIXER,EGC500,K2CO3,4MM,HP   
  088471  PROD,EPM500,ELECTROLYTIC PH MODIFIER   
  079943  PROD,MIXER,EGC-K2CO3,KIT,4MM   
  079971  PROD,COL,IP,MXR,SCS-1   
  064558  PROD,AMMS-300,4MM   
  064559  PROD,AMMS-300,2MM   
  068598  PROD,COL,CRC,2X15MM   
  074123  PROD,ASSY,VLV,RHEO,2/6,TITAN-HP,PK   
  088747  PROD,COL,IP,AS28,4UM,4X150MM   
  088748  PROD,COL,IP,AG28,4UM,4X30MM   
  088749  PROD,COL,IP,AS28,4UM,2X150MM   
  088750  PROD,COL,IP,AG28,4UM,2X30MM   
  088751  PROD,COL,IP,AS28,4UM,CAP 0.4X150MM   
  088752  PROD,COL,IP,AG28,4UM,CAP,0.4X35MM   
  068095  PROD, 6 CELL,SST,1 ML, ASE350   
  068096  PROD, 6 CELL,SST,5 ML, ASE350   
  068097  Pack of six 10-mL cells for ASE 150/350   
  068098  Pack of six 22-mL cells for ASE 150/350   
  068099  Pack of six 34-mL cells for ASE 150/350   
  068100  Pack of six 66-mL cells for ASE 150/350   
  068101  Pack of six 100-mL cells for ASE 150/350   
  068085  PROD, 1 CELL,SST,1 ML, ASE350   
  068086  PROD, 1 CELL,SST,5 ML, ASE350   
  068087  PROD, 1 CELL,SST,10 ML, ASE350   
  068088  PROD, 1 CELL,SST,22 ML, ASE350   
  068089  PROD, 1 CELL,SST,34 ML, ASE350   
  068090  PROD, 1 CELL,SST,66 ML, ASE350   
  068091  PROD, 1 CELL,SST,100 ML, ASE350   
  AAA-060075  PROD,6 CELL,34ML,ASE1   
  060074  PROD,6 CELL,10ML,ASE1,3   
  060076  KIT,ASSY,6 CELL,66ML,ASE1,3   
  060077  ASSY,KIT,6 CELL,100ML,ASE1   
  060070  PROD,1 CELL,10ML,ASE1,3   
  060071  PROD,1 CELL,34ML,ASE1,3   
  060072  PROD,1 CELL,66ML,ASE1,3   
  060073  ASSY,KIT,1 CELL,100ML,ASE1   
  049560  KIT ASSY,6 CELL,11ML,ASE2   
  049561  KIT ASSY,6 CELL,22ML,ASE2   
  049562  KIT,ASSY,6 CELL,33ML,ASE2   
  055421  KIT ASSY,6CELLS,1ML,ASE2   
  055422  KIT ASSY,6CELLS,5ML,ASE2   
  055815  KIT ASSY,1 CELL,1ML,ASE2   
  055817  KIT ASSY,1 CELL,5ML,ASE2   
  048765  KIT ASSY,1 CELL,11ML,ASE2   
  048764  ASSY KIT,1 CELL,22ML,ASE2   
  048763  KIT ASSY,1 CELL,33ML,ASE2   
  056775  Pkg 50 SST frits, 10 µm for ASE cells   
  061687  Pkg 50 EK seals - ASE cells   
  056776  PROD,SEAL,CAP,VESL,ASE1,3,PKG/50   
  049457  Pkg - 50 Teflon o-rings - ASE cells   
  056325  KIT,O-RING,-.003,VITON123,PK50   
  056778  PROD,RING,RETAINING,ASE1,3,PKG/10   
  049453  KIT,CELL FRITS,10 MICRONS,50EA   
  049454  KIT,SEAL,CAP,PK,ASE2,50EA   
  049456  KIT,RING,SNAP,RETAINING,PKG/10   
  068092  100 glass fiber filters-sml vol cells   
  068093  100 cellulose filters - small vol cells   
  056780  100 cellulose filters - large vol cells   
  056781  100 glass fiber filters-large vol.cells   
  055399  FLTR,D28,13.5MM DIA,PKG/100   
  049458  FLTR,D28,19.8MM DIA,PKG/100   
  055398  FLTR,D28,.6.05MM DIA,PKG/100   
  047017  FLTR,GF/B,19.8MM DIA,PKG/100   
  056284  Pkg 12 - 250-mL collection bottles   
  055395  SEPTA,LOWBLEED,TFE/SIL, 72/PKG   
  048783  VIAL ASSY,CLR,40ML,CLN,72/CASE   
  048784  Pkg 72 - 60-mL clear collection vials   
  048780  VIAL ASSY,AMB,40ML,CLN,72/CASE   
  048781  VIAL ASSY,AMB,60ML,CLN,72/CASE   
  060941  FLTR,10ML,CWLL,ASE100,BOX/100   
  049464  SEPTA,24-400X.125 THK,  72/PKG   
  2270.0012  ELUENT BOTTLE 1L,CAP,ONINGS   
  053764  ASSY,COIL,.5ML/MIN,500PSI,EG40-     
  043225  ASSY,KIT,FERRLS,DBL CONE,PK/10    
  043275  FTG,BOLT,10-32,DBL CONE     -   
  088666 Suppressor, ADRS 600(4MM)  
  088667 Suppressor, ADRS 600(2MM)  
  088668 Suppressor, CDRS 600(4MM)  
  088669 Suppressor, CDRS 600(2MM)  
  302608 PROD,COL,IP,CS20,4X250MM  
  302609 PROD,COL,IP,CG20,4X50MM  
  302693  dionex ionpac AMG-3UM C18 EK(4*150mm) analytical column   
  302694  dionex ionpac AMG-3UM C18 EK(4*30mm) guard column   
  在線留言

  留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

   請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
  成年做羞羞的视频网站_欧美激情性a片在线观看不卡_年轻女房东2中文字幕_激烈肉体啪啪撞击很大
 • <menu id="cuoeg"><tt id="cuoeg"></tt></menu>
 • <menu id="cuoeg"><strong id="cuoeg"></strong></menu>